[:hr]heksa HR3[:]
Ključne poruke koje prenosimo našim strankama se temelje na recentnoj objavljenoj literaturi i stručnim terapijskim smjernicama.

S desetljećem iskustva u promoviranju izvornih i generičkih proizvoda za velike međunarodne tvrtke, osoblje prodaje i marketinga u Makpharmu je na tržište uspješno dovelo nekoliko lijekova i trenutno vodi brigu o različitim stadijima njihovog životnog ciklusa, sve u skladu s najvišim etičkim standardima europske farmaceutske i regulatorne prakse.

Marketing i medicinska znanstvena potpora

Zaposlenici Makpharma posjeduju bogato iskustvo i znanje iz područja medicine i znanosti te razumijevanje biokemije, farmakologije, medicine i kliničkih ispitivanja. Naši timovi kreiraju vlastite medicinske strategije, dizajniraju vlastiti edukativni materijal i organiziraju promotivne aktivnosti. Konstantno pratimo najnovija znanstvena saznanja, a naši terenski zaposlenici su prošli temeljitu edukaciju iz naših terapijskih područja. Ključne poruke koje prenosimo našim liječnicima se temelje na najnovijoj objavljenoj literaturi i primjerenim stručnim terapijskim smjernicama. Marketing i znanstvena potpora kontinuirano surađuju s našim odjelom za regulatorne poslove, stručnim i znanstvenim informacijama pridonose aktivnostima pristupa tržištu (eng. market access).

Prodaja i odnosi sa strankama

Prodajni tim Makpharma i naši suradnici svakodnevno komuniciraju sa zdravstvenim djelatnicima. Vještine koje redovito primjenjujemo uključuju napredne prodajne tehnike (asertivna i konzultativna prodaja), razvijanje odnosa s osobama različitih karaktera te procjenjivanja propisivačkih navika. Naročito smo ponosni izvrsnim odnosima s vodećim lokalnim i nacionalnim autoritetima i time što možemo voditi rasprave s ciljanim strankama na visokoj stručnoj razini. Uz naše svakodnevne promotivne aktivnosti, vodili smo i organizirali prve seminare o lijeku na novom tržištu, satelitske simpozije, okrugle stolove te kampanje podizanja svijesti o bolestima.

Transparentnost i etička promocija lijekova

Javna objava podataka o prijenosu vrijednosti zdravstvenim radnicima i zdravstvenim organizacijama
Makpharm d.o.o. kao članica Udruge proizvođača generičkih lijekova (UPGL) i Hrvatske udruge poslodavaca – Udruge proizvođača lijekova (HUP-UPL) je prihvatila Kodeks europske udruge proizvođača generičkih i biosličnih lijekova „Medicines for Europe“. Transparentnost i etičnu promociju lijekova vidimo kao jednu od temeljnih vrijednosti za izgradnju povjerenja između nas i zdravstvenih radnika, stručnih društava i šire javnosti.
Podatke o profesionalnim interakcijama između tvrtke Makpharm d.o.o. i zdravstvenih radnika te zdravstvenih organizacija i udruženja zdravstvenih radnika, u interesu transparentnosti, javno objavljujemo na našim stranicama, počevši od 30. lipnja 2020. godine.
Podaci o prijenosima vrijednosti objavljeni su sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka, pojedinačno za zdravstvene i stručne ustanove te u zbirnom obliku za zdravstvene radnike.

Prijenos vrijednosti za 2019. godinu: