[:hr]heksa HR1[:]
te posjedujemo znanje i lokalnih i zajedničkih europskih postupaka odobravanja lijekova.

HRVATSKA

U Republici Hrvatskoj u prometu može biti samo onaj lijek koji ima odobrenje za stavljanje u promet izdano od Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) ili Europske komisije (EK).

HALMED može dati odobrenje za stavljanje u promet za lijekove odobrene nacionalnim postupkom i zajedničke europske postupke odobravanja lijekova: postupak međusobnog priznavanja (MRP – Mutual Recognition Procedure), i decentralizirani postupak (DCP – Decentralized Procedure), dok EK daje odobrenja za lijekove u centraliziranom postupku.

Popis lijekova za koje je Makpharm nositelj odobrenja u Republici Hrvatskoj objavljuju se na mrežnoj stranici HALMED-a, u dijelu Popis lijekova.

SLOVENIJA

U Sloveniji je Makpharm nosioc odobrenja za puštanje u promet lijekova Benmak i Klofarabin Makpharm.

SRBIJA

U Srbiji je Makpharm nosioc odobrenja za puštanje u promet lijeka Benmak.

SJEVERNA MAKEDONIJA

U Sjevernoj Makedoniji je Makpharm nosioc odobrenja za puštanje u promet lijeka Benmak.

RUMUNJSKA

U Rumunjskoj je Makpharm nosioc odobrenja za puštanje u promet lijeka Benmak.

BUGARSKA

U Bugarskoj je Makpharm nosioc odobrenja za puštanje u promet lijeka Benmak.

ALBANIJA

U Albaniji je Makpharm nosioc odobrenja za puštanje u promet lijekova Benmak, Bonosta i Bosentan.