[:hr]heksa HR4[:]
Bili smo među prvim hrvatskim tvrtkama koje su uspješno prošle nove postupke licenciranja, usklađene s regulatornim zahtjevima EU.
Dobra distributerska praksa
[:hr]heksa HR2[:]
i kada je riječ o novim inovativnim terapija, i o slabo dostupnim terapijama koje su dobile generičke verzije.
Pristup tržištu
[:hr]heksa HR1[:]
te posjedujemo znanje i lokalnih i zajedničkih europskih postupaka odobravanja lijekova.
Regulatorni poslovi
[:hr]heksa HR3[:]
naše osoblje prodaje i marketinga je uspješno dovelo na tržište i promoviralo veći broj proizvoda.
Prodaja i marketing