Ova stranica je u vlasništvu društva:

MAKPHARM d.o.o.
Trnjanska cesta 37/1
10000 Zagreb, HR
OIB.: 02427849293
MBS: 080582982

Telefon: +385 1 4840 342
Fax: +385 1 4819 392

email: info@makpharm.hr

Pristupom i korištenjem ovom internetske stranice prihvaćate njene uvjete korištenja. U slučaju
neslaganja s uvjetima, ne koristite internetsku stranicu, odnosno ne preuzimajte datoteke s nje.

Internetska stranica daje općenite informacije o brojnim temama, proizvodima i uslugama vezanim
uz zaštitu zdravlja. Svrha tih informacija nije davanje medicinskih savjeta ili uputa o upotrebi
pojedinih proizvoda kao niti promocija pojedinih proizvoda. Ova internetska stranica ne sadrži
potpune medicinske informacije i načinjena je kao dodatak, a ne kao zamjena za stručnost, znanje i
vještinu procjene zdravstvenih radnika koje se brine o pacijentu niti kao preporuka za bilo koji
određeni program liječenja. Niti jedan pacijent se ne smije koristiti informacijama sadržanima na
ovoj internetskoj stranici za dijagnosticiranje ili liječenje zdravstvenih problema ili bolesti bez
konzultacije s kvalificiranim zdravstvenim radnicima. Za specifične savjete i upute o proizvodima i
uslugama koji se spominju na ovoj internetskoj stranici, obratite se izravno zdravstvenim radnicima
te tijelima koja izdaju rješenja o stavljanju lijekova i medicinskih proizvoda u promet u vašoj zemlji.
Kopiranje, reprodukcija ili distribucija informacija sadržanih na ovoj internetskoj stranici dopuštena
je jedino uz prethodno izričito odobrenje društva Makpharm d.o.o.
Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovoj stranici, nismo
odgovorni za eventualnu netočnost informacija, štetu nastalu korištenjem takvih informacija ili
povremeno nefunkcioniranje stranice. Linkovi ili tekstovi prema trećim pravnim ili fizičkim osobama
koji se pojavljuju na ovoj stranici ovdje služe isključivo Vama. Makpharm d.o.o. ovime isključuje svoju
odgovornost za svaku izravnu i/ili neizravnu štetu koja proizlazi ili bi mogla proizići iz pristupa,
korištenja ili nemogućnosti korištenja njenih internetskih stranica kao i za bilo kakvu pogrešku ili
propust u sadržaju. Koristeći linkove na treće stranice i tekstove koji vode na treće stranice napustiti
ćete ove stranice. Makpharm d.o.o. nema kontrolu nad tim stranicama, njenim sadržajem, njihovom
točnošću ili sigurnošću, te slijedom istoga takve stranice ili tekstove koristite na vlastitu odgovornost.

Žigovi prikazani na ovim stranicama zaštićeni su Zakonom o žigovima od strane njihovih nositelja i
svaka neovlaštena upotreba podložna je zakonskim kaznama. Nad slikama, tekstovima i
informacijama sadržanim na ovoj internetskoj stranici postoje autorska prava.
Makpharm d.o.o. pridržava pravo bilo kakve izmjene sadržaja ove internetske stranice, u bilo koje
vrijeme i zbog bilo kojeg razloga, bez prethodne obavijesti te isključuje svoju odgovornost za moguće
posljedice takvih izmjena.